เจาะตํานานวันคริสต์มาส เทศกาลแห่งครอบครัวที่คนทั้งโลกรอคอย

สำหรับคนทั่วไปน่าจะพอรู้กันดีว่าทุกวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี คือการครบรอบการเรียนมาบรรจบกันของเทศกาลที่เรียกกันว่าวันคริสต์มาส ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากศาสนาคริสต์ หากแต่ในปัจจุบันด้วยวัฒนธรรมตะวันตกที่ถูกเผยแพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลก วันคริสต์มาสจึงกลายเป็นวันสำคัญของคนในโลก ไม่ใช่เพียงแค่คนชาวตะวันตกแต่แม้แต่คนชาวเอเชีย ญี่ปุ่น หรือเมืองไทย ก็ยังมีการจัดงานวันคริสต์มาสให้เห็นกันอยู่เสมอ อ่านเพิ่มเติม “เจาะตํานานวันคริสต์มาส เทศกาลแห่งครอบครัวที่คนทั้งโลกรอคอย”